2. 12. 2018 12:00Aukční den 81

Jedním z vrcholů právě končící aukční sezóny byla 81. aukce naší galerie. Sběratelům jsme nabídli 250 uměleckých děl od 19. století až po současnost a původní celková vyvolávací cena 100 milionů Kč byla navýšena takřka na 220 milionů Kč. Jedná se o druhou obratově největší aukci v historii ČR. (Tou první byla loňská květnová dražba Galerie KODL.) Velmi nás těší, že stoupající zájem o české výtvarné umění potvrzuje i úspěšnost prodeje, která se vyšplhala na neuvěřitelných 99 %.

 

Nejdražším prodaným dílem byl olej na plátně Dva chlapi od Josefa Čapka. Optimisticky pojatá práce stejného autora Děvčata jdou pro mléko byla druhým nejdražším obrazem aukce. Velkému zájmu se také těšila Kytice ve džbánu Antonína Procházky. Špičková práce Františka Muziky Noc II se stala nejdráže prodaným autorovým obrazem.

 

Velkého úspěchu dosáhla i díla klasiků českého 19. století – kupř.: Mistr Jan Hus na koncilu Kostnickém Václava Brožíka, V měsíčním svitu Jakuba Schikanedera nebo Na pasece u lesa Julia Mařáka. Obraz Jaro Antonína Hudečka, který lze označit za největší nález malířova díla za poslední dvě dekády, se právem vydražil v novém autorském rekordu.

 

Jako obvykle se velkému zájmu těšili čeští avantgardní umělci – kupř.: Emil Filla, Václav Špála, Vlastimil Beneš, Vincenc Beneš a Josef Lada. Stále větší oblibu u veřejnosti ovšem získává i tvorba současných výtvarníků, z nichž cenová maxima tentokrát pokořili Ondřej Basjuk, Vladimír Kopecký, Zdenka Reinerová či Stanislav Kolíbal.

 

Srdečně děkujeme za přízeň, podporu a sdílenou radost z umění, bez níž by naše práce neměla smysl.

 

Přejeme Vám krásné Vánoce a vše dobré do roku 2019!

 

Vaše Galerie KODL

 

 

Skrýt filtry