František Kaván (1866–1941)

Makové pole

Technika:olej na plátně

Datace:před rokem 1909

Signatura:vpravo dole

Rozměry:50,8x76 cm

Provedení:rám

Status:Neprodejné

 

František Kaván – Letní výstava u příležitosti 150. výročí umělcova narození v Galerii KODL 22. 6.–10. 9. 2016

 

zapůjčeno z Obecně prospěšná společnost Kooperativy