Max Švabinský (1873–1962)

Jaro na Kozlově

Technika:kresba perem a štětcem tuší, kolorovaná akvarelem a kvašem s uhlovou podkresbou

Datace:1899

Signatura:vpravo dole

Rozměry:87,4x64,5 cm

Provedení:rám, sklo

vyvolávací cena:‍380000

dosažená cena:‍1560000

81. aukce, číslo katalogu 66