Jan Bauch (1898–1995)

Ležící děvče

Technika:olej na plátně

Datace:1932

Signatura:vpravo dole

Rozměry:50 x 59 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍250000

dosažená cena:‍1000000

84. aukce, číslo katalogu 26

 

Křehce modelovaný ženský akt je vynikajícím reprezentantem Bauchova poetického období 30.  let, fáze na trhu raritně se objevující, a  díky tomu i  sběratelsky nejatraktivnější. Od poloviny 20.  let a  po celou dobu let 30. reagoval Bauch velmi intenzivně na dobové tendence avantgardních proudů a  nechával své práce hrát lyrickými přeměnami  reality, ale také  ozvuky imaginativní  malby. Prezentované plátno je nebývale poutavou, mistrně pojatou prací, jež učaruje jemně modelovanými tělesnými křivkami  dívky  a  splývavou  barevností,  které  dávají  tušit vliv Bauchova blízkého přítele Rudofa Kremličky, s  jehož smrtí se prostřednictvím těchto pláten vědomě vyrovnává, ale zároveň se skrze ně dopracovává k  výrazové čistotě svého vlastního výtvarného jazyka. Atraktivitu díla umocňuje autorský přípis na zadní straně obrazu. Při konzultacích posouzeno prof.  J.  Zeminou a PhDr.  J.  Machalickým. Přiložena odborná expertiza PhDr.  R.  Michalové,  Ph.D.  (cit.:  „[…] Malíř  v  tomto plátně  nechává  zaznít svůj smyslný  vztah ke skutečnosti i  jemný cit pro její  přepodstatnění  v  snovou  představu,  zahalenou  do  okouzlující  barevnosti evokující  zářivost drahých kamenů. […]“).