Gabriel Cornelius von Max (1840–1915)

U hadačky

Technika:olej na plátně

Datace:1887

Signatura:vlevo dole

Rozměry:126 x 98 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍500000

dosažená cena:‍600000

84. aukce, číslo katalogu 113

 

Výtvarně i  obsahově velmi přitažlivá práce česko-německého malíře, talentovaného studenta pražské, vídeňské a  mnichovské Akademie, spadá do specifického okruhu autorových děl zabývajících se okultismem, mysticismem, spiritismem,  telekinetikou a  jevy mimo běžně  viděný svět.  Tato poloha mu už za jeho života přinesla od některých kruhů nepochopení  a  odmítnutí.  Na  druhé  straně  však  zároveň  zvyšovala  jeho prestiž  a  oblíbenost na tehdejším  trhu s  uměním. Max, podobně jako řada dalších osobností té doby, byl přesvědčen, že je člověk vzhledem k  vyššímu evolučnímu stupni schopen nejen komunikovat s  duchy, jak dokazují pokusy o  přenos myšlenek např. pomocí média Liny Matzingerové v  jeho ateliéru, ale i  vidět do budoucna. Touto schopností jsou podle samotného autora schopny disponovat speciálně obdařená média, jako jsou kartářky, věštkyně a  v  neposlední řadě hadačky. Právě taková hadačka je zachycena na představovaném obraze, jenž spadá svým námětem do speciálního sociálního a  psychologického žánru. Vyobrazena je zde dáma z  vyšší společnosti (nesjpíše Ernestina Harlanderová, jejíž portrét o  dva roky později Max taktéž vytvořil a  již si také roku 1893 vzal za ženu), které chudá stařena předpovídá budoucnost z  napřažené paže. Zajímavými momenty jsou dále nejen kočka vynořující se ze stínu jako obecný atribut čarodějnictví, ale i  rozvinutý svitek s  tajnými runami, jenž přímo odkazuje k  Maxovu tajnému obrazovému písmu, kterým psal šifrované dopisy o věcech okultních. Sběratelskou atraktivitu díla potvrzuje jeho publikování a  reprodukování  v  odborné  literatuře  (Filip,  A.  /  Musil,  R., edd.: Gabriel von Max, 1840–1915, Plzeň, Západočeská galerie, 2011, str. 172, obr. 229). Při konzultacích posouzeno prof.  R.  Prahlem,  CSc., a  Mgr.  R.  Musilem. Přiložena odborná expertiza PhDr.  Š.  Leubnerové (cit.:  „[…] Max byl ve své době jedním z  nejpopulárnějších autorů a  mnohá jeho slavná díla byla vydávána jako upomínkové fotografie. Také obraz U  hadačky vyšel  v  Mnichově jako  dobová  reprodukce – Bei der Wahrsagerin, Verlag Photographische Union in München. […]“).