Theodor Pištěk (1932)

Červená hlava

Technika:objekt (kov, lak)

Datace:2019

Rozměry:výška 62 cm

vyvolávací cena:‍1700000

dosažená cena:‍1700000

84. aukce, číslo katalogu 132

 

Předkládané dílo špičkové kvality je jedinečnou ukázkou Pištěkovy práce s  objektem, reprezentující vyzrálou polohu tvorby významné osobnosti, která se nesmazatelně zapsala nejen na poli uměleckém, neboť svým talentem a  přístupem výrazně ovlivnila i  řadu dalších oborů. Ve své nadsázce a  originalitě pro autora charakteristická, a  přesto naprosto výjimečná práce propojuje dvě z  jeho celoživotních vášní. Na jedné straně je neoddělitelně spjat s  prostředím závodních vozů a  na straně druhé s  pozoruhodným světem umění. Tyto dva na první pohled odlišné elementy spolu s  umělcovou schopností vidět předměty z  jiné perspektivy a  dávat jim novou tvář mu dovolují s  naprostou lehkostí rozehrávat rafinované asociace a  povýšit tak mnohdy sériovou součástku, jakou je v  tomto případě dieselový osmiválec 4.0, na mnohovrstevnatý umělecký objekt, jemuž nechybí originalita ani nadsázka. Při práci klade důraz na to, aby do součástek,  které  ho  zaujmou,  nemusel  příliš  zasahovat.  Tak  tomu bylo i  v  případě vyřazeného osmiválce, v  jehož specifických tvarech  okamžitě  viděl  hlavu.  Právě  v  tomto  principu  nachází Pištěk krásu umění, které je schopné dát předmětům nové příběhy a významy. Červená  hlava  vznikla speciálně pro výstavu ANGELUS, jež na přelomu let  2019 a  2020 probíhala v  Domě umění  města Brna  (Theodor  Pištěk,  ANGELUS,  Dům  umění  města  Brna, 25.  9. – 12.  1.  2020) a  v  jejímž katalogu je dílo reprodukováno  (str.  137).  V  kontextu Pištěkovy tvorby  mimořádnost objektu ještě podporuje fakt, že bylo vytvořeno pouze několik obdobných prací, které však mnohdy zanikly spolu s  výstavou, pro niž byly určeny. Práce pochází přímo z  autorova  ateliéru.