Alexandr Vladimír Hrska (1890–1954)

Dvě dívky s míčem

Technika:pastel na papíře

Datace:kolem 1925

Rozměry:67,5 x 50 cm

Status:Neprodejné

 

A. V. Hrska v Galerii KODL 13. 3.–22. 5. 2021