Alexandr Vladimír Hrska (1890 - 1954)

Dvě dívky s míčem

Technika:pastel na papíře

Datace:kolem 1925

Rozměry:67,5 x 50 cm

Status:Neprodejné