Mikuláš Medek (1926–1974)

Malý klobouk na velké hlavě

Technika:komb. tech. (olej, email) na plátně

Datace:1960

Signatura:vpravo nahoře

Rozměry:75 x 51 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍1000000

dosažená cena:‍2640000

84. aukce, číslo katalogu 72

 

Špičková,  vysoce  imaginativní  práce  je  mistrným  reprezentantem  autorova významného tvůrčího období. Na konci 50.  let se Medek postupně začal odvracet od námětu nemilosrdně deformovaných převážně ženských postav zasazených do prázdného prostoru a  plných brutální absurdity. Jeho výtvarný projev začal nabírat na výraznější stylizovanosti, postavy i  prostor začaly ztrácet na popisnosti detailu. Postupně tak došel až ke zcela abstraktnímu  zpracování.  Než  se  ale  ustálil  rejstřík  cyklů  a  témat,  kterým se poté věnoval intenzivněji, hledal právě v  roce 1960 s  novým výtvarným jazykem i  nové možnosti námětů. Proto v  tomto období nalezneme v  jeho tvorbě obrazy s  širokým spektrem názvů, zcela rozdílnou barevností, formátem i  celkovým působením.  Malý klobouk na velké hlavě  je tak unikátní a  v  rámci maleb z  roku vzniku jedna z  nejkvalitnějších prací. Figura v  obraze zatím zůstává pojednána, ale pouze ve formě znaku. Centrální obdélník s  červeným okem zřejmě symbolizuje hlavu. Výjimečná vnitřní plnost díla je postavená na vztahu horizontálních a  vertikálních os, jež se rozbíhají do stran. Práci dostal od Medka darem jeho přítel, významný  český  fotograf,  v  jehož  sbírce byla  doposud.  Při  konzultacích  posouzeno  prof.  J.  Zeminou  a  PhDr.  R.  Michalovou,  Ph.D.  Přiložena odborná  expertiza PhDr.  K.  Srpa, autora chystané  monografie, do níž  bude plátno zařazeno (cit.:  „[…] Obraz pochází z  vrcholného období preparovaných obrazů, které patří k  nejdůležitějším Medkovým uměleckým ziskům během jeho předčasně uzavřeného uměleckého  vývoje,  je  z  roku  1960,  kdy  pracoval s  nebývalým nasazením, protože byl uvnitř svého největšího objevu, spočívajícího v  mnohonásobném vrstvení a  překrývání malířských hmot, jenž jej přivedl k  prahu nefigurativního malířství, které však pro něj neznamenalo, že by vstoupil na pole abstraktního  projevu.  […]“).