Václav Brožík (1851–1901)

Poprsí šlechtice

Technika:olej na dřevěné desce

Datace:80. let 19. století

Signatura:vlevo dole

Rozměry:81 x 64 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍550000

dosažená cena:‍750000

84. aukce, číslo katalogu 135

 

Velmi vyzrálá malba zachycující podobiznu neznámého muže vznikla nedlouho poté, kdy se její tvůrce, představitel akademického realismu, člen generace Národního divadla a  dobově patrně nejslavnější český malíř, oženil s  Hermínou Sedelmayerovou, dcerou bohatého pařížského obchodníka. Bylo to tedy v  době, kdy Brožíkovo dílo již umělecky plně uzrálo, v  osobním životě se mu dařilo a  kdy i  díky svému tchánovi a  uvedení do vysokých kruhů tehdejší Paříže rázem nabyl vysokého společenského statutu, jenž mu také zajišťoval bohatý přísun zakázek. Kromě velkých historických kompozic namaloval tehdy i  řadu portrétů, u  nichž mu, podobně jako je tomu u  představované podobizny, nešlo ani tak o  přesné zachycení fysiognomie a  psychologické charakteristiky. Podstatným pro něj bylo především zobrazení sociálního postavení modelu, nesené  společenskými  atributy,  v  tomto  případě luxusní kožešinou  a  brněním  zařazujícím  portrétovaného  přinejmenším do rytířského stavu. Dokonalé technické provedení i  šerosvitné pojetí navíc dokazuje Brožíkovu blízkou obeznámenost  s  nizozemskou  barokní tradicí představovanou v  tomto případě hlavně odkazem Rembrandta van Rijn ve spojitosti s  jeho ranými autoportréty a  řadí tak tento artefakt do širšího kontextu evropské portrétní malby. Jedná se o  vynikající dílo vysoké galerijní hodnoty se skvělou proveniencí. Dílo pochází ze slavné sbírky Jindřicha Waldese, kde bylo evidováno pod číslem W2321. Dále figurovalo až do roku 1998 v  majetku Národní galerie Praha (inv. č. NG O1813). Publikováno a  reprodukováno je i  v  autorově monografii a  soupise  díla  (Blažíčková-Horová,  N.:  Václav  Brožík, 18511901, Praha, Národní galerie, 2003, str. 239, kat.  č.  82). Při konzultacích posouzeno prof.  R.  Prahlem,  CSc., a  PhDr.  N.  Blažíčkovou-Horovou. Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.