Vlastimil Beneš (1919–1981)

Průmyslová krajina II

Technika:olej na plátně

Datace:1977

Signatura:vpravo dole

Rozměry:80 x 100 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍200000

dosažená cena:‍396000

84. aukce, číslo katalogu 185

 

Imaginativní, civilistně laděná krajina vyvedená v  autorově charakteristickém precizně zvládnutém malířském přednesu, který staví na barvě jakožto poetizujícím prvku a  stylizovaném pojetí prostoru. I  přesto, že Beneš nebyl absolventem  žádné  z  vysokých uměleckých  škol,  jeho  talent byl nesporný  a  velmi záhy i  patřičně oceňovaný. V  roce 1957 se připojil k  umělcům skupiny Máj 57, v  rámci níž spolu  s  Richard Fremundem, Zbyňkem Sekalem, Robertem Piesenem a  dalšími bojoval uprostřed režimního dogmatismu za moderní výrazové  prostředky.  Sám dospěl k  vlastní typické stylizaci a  prostorové kompozici ovlivněné renesancí, kubismem, ale i  lidovým uměním. Z  jeho krajin doslova sálá řád a  jakési bezčasí doplňující křehce vystavěné výjevy bez lidí, avšak s  jejich velmi jasně patrnou stopou. Prostřednictvím plátna  Průmyslová  krajina  II, svou estetikou velmi blízkému civilistnímu cítění Skupiny 42, nás autor zavádí do těžbou zasažené krajiny, která je však plná klidu a  harmonie. V  kontextu Benešovy tvorby výborné dílo je opatřeno původní  autorskou  adjustací.  Při  konzultacích  posouzeno  prof.  J.  Zeminou a  PhDr.  K.  Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.