Václav Jan Kautský (1827–1896)

Odpočinek v podzámčí

Technika:olej na plátně

Datace:60. léta 19 .století

Signatura:vlevo dole

Rozměry:62 x 52 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍120000

dosažená cena:‍320000

84. aukce, číslo katalogu 63

 

Vzácná práce Jana Václava Kautského, žáka slavné Haushoferovy krajinářské školy, studenta u  Johanna Wilhelma Schirmera v  Düs seldorfu a  později úspěšného dvorního divadelního malíře ve Vídni, zachycuje velmi lidskou a  sběratelsky  přitažlivou  momentku  z  romantického  parkového zákoutí s  průhledem na zámeckou siluetu v  zadním plánu. Autorovo zmíněné pozdější zaměření především na kariéru divadelního  dekoratéra,  mj.  spoluzakladatele  dekoratérské f irmy Brioschi, Burkhart und Kautsky, podílející se např. na vytvoření první opony Národního divadla v  Praze, mu ve zralém malířském období spotřebovalo takřka veškerou tvůrčí energii, jeho volná tvorba tak představuje skutečnou raritu. Jeho  Odpočinek  v  podzámčí  využívá nejen výrazně syté barevnosti a  citlivý přístup ke krajině vycházející z  jeho pražského školení, ale je obohacen i  dalšími výrazovými schématy idylické přírodní atmosféry. Ve víru barev a  kompozičně neotřelého celkového řešení  je smysl  a  příběh celé scény koncentrován na spíše nenápadně působící drobnou stafáž. Tu představuje muž a  žena, jejichž setkání, dynamika i  umístění do celkového kontextu obrazové plochy  více než  jasně  poukazují  na  archetypálně čirý  účel  jejich konání. Malba je navíc provedena obratně, suverénně, místy až minuciózně, a  dokládá, že ji vytvořil vynikající umělec, jenž dosud na své plné zhodnocení ještě čeká. Prezentováno  v  kvalitní  původní  adjustaci.  Při  konzultacích posouzeno prof.  R.  Prahlem,  CSc., a  Mgr.  M.  Dospělem,  Ph.D.  Přiložena odborná expertiza PhDr. Š.  Leubnerové.