Jan Koblasa (1932–2017)

Citový život III

Technika:komb. tech. (olej, nitrolak) na lepence

Datace:1965

Signatura:na rubu

Rozměry:120 x 84 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍400000

dosažená cena:‍1000000

84. aukce, číslo katalogu 119

 

Naprosto unikátní malba Jana Koblasy je strhujícím příkladem jeho nesmírného talentu, který se od konce 50.  let projevoval zejména na plátnech. Koblasa byl hodnocen jako mimořádně nadaný již od školních let a  jeho všestranné umělecké založení našlo uplatnění na prvních akcích Malmuzherciády, jež spojovala malíře, muzikanty a  herce. Přestože se na půdě pražské Akademie profiloval zejména jako sochař, od roku  1958 se ve své práci soustředil především na malbu. Jeho abstraktní a  strukturální obrazy reagovaly na témata existencionální úzkosti a  lidskou emocionalitu. Právě v  cyklu  Citových  životů, kterým se zabýval v  roce 1965 a  v  rámci něhož vytvořil 15 maleb, se pro něj středem pozornosti stalo privátní téma vlastních srdečních pohnutek a  zároveň se u  něj začala objevovat stylizovaná figurace. Citový  život  III  je jedním z  nejsilnějších pláten tohoto cyklu. Stmelování barevných ploch do znakových formací těla a  hlavy provází pomalá, jakási tekutá destrukce a rozpad. Obraz byl vystaven v  roce 1965 na výstavě Tschecho slowakische Kunst, která se realizovala v  Bochumi, následně v  Baden-Badenu a  belgickém Lutychu (kat.  č.  5). Původní stav. Při konzultacích posouzeno prof.  J.  Zeminou a  PhDr.  K.  Srpem. Přiložena odborná  expertiza PhDr.  M.  Nešlehové (cit.:  „[…] Předložené dílo má mimořádné výtvarné kvality. S  jistou ironickou nadsázkou jím autor reflektuje v  západním umění se prosazující trend Nové figurace. Akt ženské figury proto s  gustem proměňuje v  duchu dubuffetovského pojetí v  karikující plošný znak. […]“).