Jaroslav Panuška (1872–1958)

Upír

Technika:komb. tech. (olej, tempera) na lepence

Datace:kolem 1900

Signatura:vpravo nahoře

Rozměry:48 x 64 cm

Provedení:rám, sklo

vyvolávací cena:‍450000

dosažená cena:‍700000

84. aukce, číslo katalogu 46

 

Symbolistně dekadentní práce, mezi něž patří i  Upír, z  palety  Jaroslava Panušky, žáka Maxe  Pirnera a  Julia  Mařáka na pražské Akademii, náleží k  širšímu publiku asi nejznámější vrstvě autorovy tvorby z  přelomu 19. a  20.  století. Tehdy se mu výtvarnými prostředky podařilo vytvořit osobitý styl plný nočních vizí a  pohádkových bytostí oscilujících na hranici  děsu  a  karikatury.  Právě  karikaturní  provedení  a  takřka dobrotivý výraz kroutícího se upíra-žáby zde odlehčuje scénu, při které budoucí oběť nic netuše mírumilovně spí na lůžku se závěsy. Autor zde originálně navázal na tendence  období  fin de siécle, kdy bylo téma vampyrismu často spojováno s  chorobnou snivostí oslabující ducha a  vedoucí v  krajním případě až k  psychickému zhroucení a  ztrátě identity jednotlivce. V  porovnání se způsobem, kterým bylo upírství  dobově ztvárňováno,  lze  Panuškův  způsob  označit za zcela originální a  vymykající se běžné praxi. Jeho upíři totiž nevystupují jako urození cizinci, ani jako démonické krásky. Jsou to spíše amorfní obojživelníci protáhlých proměnlivých lidských i  zvířecích tvarů opouštějící po nocích své sluje a  vkrádající se neslyšně do tichých příbytků svých obětí. František Kaván, též frekventant Mařákova ateliéru, Panuškovy upíry výstižně popsal následující větou:  „Zjevy nízkého fluida se obyčejně srážejí z  mátoh ovzduší do účinku zářících  očí  a  hnátů.“ Vysokou galerijní hodnotu díla potvrzuje i  to, že bylo opakovaně publikováno v  odborné literatuře (výběr z  literatury: Mžyková, M.: Křídla slávy, Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a  Francie, díl II., Praha 2001, str. 568, repro. 548 Štěpán, P.: Pohádkové bytosti, Praha 2005, str. 37 Urban, O.  M.: V  barvách chorobných, idea dekadence a  umění v  českých zemích 1880–1914, Praha, 2006, str. 296, kat.  č.  415, repro. 296 Urban, O.  M.  / Souček, M.: Dekadence, Bohemian lands 1880–1914, Praha, 2009, repro. 44), stejně jako jeho mnohačetná výstavní prezentace (výběr z  výstav: Křídla slávy,  Rudolfinum,  Praha,  2000 Pohádkové  bytosti,  České muzeum výtvarných umění, Praha, 2005/2006 V  barvách chorobných, Obecní dům, Praha, 2006/2007). Při konzultacích posouzeno prof.  J.  Zeminou a  prof.  R.  Prahlem,  CSc. Přiložena odborná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D.