Vincenc Morstadt (1802–1875)

Staroměstské náměstí

Technika:akvarel na papíře

Datace:1835

Signatura:vlevo dole

Rozměry:16 × 21 cm

Provedení:rám, sklo

vyvolávací cena:‍60000

dosažená cena:‍84000

84. aukce, číslo katalogu 243

 

Tato práce proslulého kreslíře, rytce samouka a  profesí právníka umělecky vychází z  tradice přesné a  věcné empírové městské veduty a  tvoří jeden z  vrcholů vedutistické tvorby 19.  století. Představované dílo bylo vytvořeno pro f irmu Borrosch et André v  rámci přípravy pro grafické album zachycující  „výběr  nejkrásnějších  pohledů“  na Prahu 19.  století. Ve 30. a  40.  letech patřil Morstadt navzdory své souběžné právní praxi mezi nejpilnější kreslíře pražských městských exteriérů, které zpodobňoval s  maximální pečlivostí, takřka s  fotografickým zaujetím. Věrně tak zachycoval dobové reálie, atmosféru, i  objekty dnes zaniklé či v  čase proměněné. To je  dnes kvalita  vysoce ceněná  nejen historiky, ale i  sociology či etnografy. Námět Staroměstského náměstí autor zpracoval i  v  grafické variantě, která byla později opakovaně znovu otiskována (reprodukováno v: Praha v  díle Vincence Morstadta, Muzeum hl. města Prahy, 1987, kat.  č.  58). Při konzultacích posouzeno prof.  R.  Prahlem,  CSc., a  Mgr.  M.  Dospělem,  Ph.D.  Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.