Ferdinand Lepié (1824–1883)

Stephansdom

Technika:olej na plátně

Datace:1867

Signatura:vpravo dole

Rozměry:100 × 73 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍150000

dosažená cena:‍240000

84. aukce, číslo katalogu 145

 

Charakteristická práce Ferdinanda Lepiého, původem  rakouského  malíře,  žáka  pražské  Akademie a  učitele kreslení ve Strahovském klášteře, zachycuje  ve  vší  monumentalitě  katedrálu  sv. Štěpána, tedy jeden z  určujících bodů vídeňského panoramatu. Autor, který je uměnímilovnému publiku znám především díky řadě topograf icky přesných pragensií, se neomezoval jen na Prahu.  V  rámci svých cest na jih se nechal nejednou inspirovat např. Benátkami, maloval u  známého slovinského jezera Bled a  nevynechal ani pohledy na tehdejší hlavní město habsburské monarchie.  Tématem  představovaného  obrazu je v  podstatě jen zmiňovaný chrám, jenž vyplňuje takřka celou obrazovou plochu tak, aby mohla být zachycena každá fiála, každý lomený oblouk i  vzor specificky pestrobarevné střešní krytiny. Početná stafáž, jejíž drobné rozměry ještě umocňují nebývalou elevaci gotického chrámu, je vymalována takřka s  etnografickou přesností a  lehce karikaturním přídechem. Prezentováno ve vkusné dobové adjustaci. Při konzultacích  posouzeno  prof.  R.  Prahlem,  CSc., a  PhDr.  N.  Blažíčkovou-Horovou. Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.