Ferdinand Lepié (1824–1883)

Na Kampě

Technika:olej na plátně

Datace:1876

Signatura:vlevo dole

Rozměry:84 x 71 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍150000

dosažená cena:‍340000

84. aukce, číslo katalogu 108

 

Další vizuálně velmi přitažlivý pražský výjev z  palety Ferdinanda Lepiého jistě potěší nejen patrioty Menšího Města pražského, ale i  milovníky kvalitní, precizní a  přesné malby z  historického interiéru našeho hlavního města Prahy, matky měst. V  rafinovaně provedené perspektivní hře umožňující vtěsnat do  jedné  scény  objekty  jinak  sotva  z  jednoho  bodu pozorovatelné se nám otevírá nezvyklý pohled na jedno z  historicky nejstarších zákoutí Malé Strany. Ocitáme se na konci Karlova mostu při úpatí románské Juditiny a  protější pozdně gotické mostecké věže. Do výjevu je umně vtěsnána i  fasáda známého domu U  Tří pštrosů, mezi zmíněnými věžemi vykukuje zvonice a  kupole chrámu sv. Mikuláše a  na horizontu kopce Petřína, tehdy ještě bez jeho dnešní dominanty Petřínské rozhledny, je bezpečně k  rozeznání silueta dalšího skvostu slavného tvůrce barokní Prahy  K.  I.  Dientzenhofera v  podobě  kostela  sv. Vavřince. Umělci se zde nadto, vedle precizního zachycení takřka každého architektonického článku, podařilo pomocí drobné stafáže vytvořit i  velmi silnou náladu prodchnutou sentimentem a  poklidnou romantikou. Prezentováno ve vkusné dobové adjustaci. Při konzultacích posouzeno prof.  R.  Prahlem,  CSc., a  PhDr.  N.  Blažíčkovou-Horovou.  Přiložena  odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.