Václav Jan Kautský (1827–1896)

Holandská krajina

Technika:olej na plátně

Datace:60. léta 19. století

Signatura:vpravo dole

Rozměry:55 x 84 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍100000

dosažená cena:‍900000

84. aukce, číslo katalogu 95

 

Jan Václav Kautský, malíř a  jevištní výtvarník, který své zralé síly neinvestoval do volné tvorby, ale především do tvorby  dekorací  nejpřednějších  dobových operních scén – Stavovského divadla, Prozatímního divadla či  dvorní opery ve Vídni – se v  této vzácné malbě, podobně jako na několika málo teprve nedávno objevených dílech, postupně ukazuje  odborné a  sběratelské  veřejnosti  jako  vynikající umělec středoevropské úrovně, jenž na skutečné zhodnocení a  docenění teprve čeká. Jako důkaz může sloužit právě předložená  Holandská  krajina. Autor zde zvolil vyvážené barevné i  kompoziční řešení, v  rámci nějž s  filigránskou  a  vedutistickou přesností zachytil každý detail i  celek s  přesným vykreslením tvarů, povrchů i  jednotlivin spojujících se v  jeden harmonický snímek poklidného a  prosluněného přístaviště. Zachyceno je zde nejspíše nedělní odpoledne, kdy přístavní ruch utichl, rybářské náčiní leží ladem a  plachetnice se jen lehce pohupují na tiché hladině.  Mezitím  lidé  v  nerušené  bezcílnosti  korzují  po  nábřeží a  blaženě si libují v  nastalém bezčasí. Tento veskrze harmonický výjev patří zároveň do toho druhu uměleckých děl, která každým dalším pohledem zrají v  oku diváka a  rozvíjejí s  ním  a  jeho romantickou duší vřelý  a  upřímný dialog.  Při  konzultacích  posouzeno  prof.  R.  Prahlem,  CSc., a  Mgr.  M.  Dospělem,  Ph.D.  Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.