Václav Brožík (1851–1901)

Dívka v řepném poli / Motiv z Roztok

Technika:olej na plátně

Datace:1899

Signatura:vpravo dole

Rozměry:81 × 65 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍1600000

dosažená cena:‍2400000

84. aukce, číslo katalogu 32

 

Představované  Brožíkovo  plátno  ilustrativně  reprezentuje zralý styl tvůrce, jenž patřil k  nejvýznačnějším umělcům své  doby,  pilířům  generace  Národního  divadla,  který  se prosadil v  Čechách i  v  zahraničí jako portrétní mistr, malíř  monumentálních,  výpravných  historických  kompozic i  vynikající  žánrista  předávající  uměnímilovnému  publiku prosté momenty ze života vesničanů. K  vesnickému žánru, vycházejícímu především z  prostředí Bretaně a  Normandie, se od 80. let 19. století nechal inspirovat jak Holanďany 17.  století, tak svými současníky Jeanem-Françoisem  Milletem či Julesem  Bretonem, a  tohoto  tématu se  až do konce svých dní nevzdal. V  průběhu celé závěrečné dekády neúnavně skicoval nejen na zmíněných francouzských lokacích, ale i  při svých toulkách Povltavím z  Prahy do Roztok, kde měl za svého pražského působení pronajaty pokoje, do kterých se ukrýval před společenskými povinnostmi. Zdrojem se mu zde nesčetněkrát staly tamní rozkvetlé aleje na jaře i  podzimní  pole  při  sklizni  řepy,  jež  zachycoval  se  silným smyslem pro moderní realismus. Do tohoto okruhu patří i  jeho  Dívka v  řepném poli, která v  sobě spojuje většinu výše zmíněných inspiračních pramenů. Zároveň po rukopisné i  tematické stránce neomylně poukazuje na autorův charakteristický styl. Ten je rozpoznatelný pečlivě propracovaným rozvrhem a  dokonale plasticky zvládnutými tvary protahující se dívky, jež je zároveň zasazena do malířsky uvolněného krajinného rámce prosté kompozice využívajícího horizontálního členění říční nížinaté krajiny. Posun od estetiky hladké akademické malby k  určitému druhu naturalismu příhodně poukazuje na zásadní moderní aktualizaci v Brožíkově pozdním díle. Obraz pochází ze sbírky významného českého avantgardního umělce Ladislava Sutnara, byl prezentován na výstavě Mistrovské  doteky  českého  impresionismu  (Galerie  Kroupa, Litomyšl, 2010, č.  3) a  nejspíše se jedná o  jednu z  finálních studií k  neuskutečněné definitivě, jejíž další verze a  kresebné studie se nacházejí ve veřejných sbírkách a  jsou publikovány v  odborné literatuře (Blažíčková-Horová, N.: Václav Brožík 1851–1901, Národní galerie v  Praze 2003, Dívka v  řep ném poli, kat.  č.  324 Blažíčková-Horová, N.: Václav Brožík 1851–1901, Národní galerie v  Praze 2003,  Dívka v  řep ném  poli [Motiv  z  Roztok],  kat.  č.  325).  Při  konzultacích posouzeno prof.  R.  Prahlem,  CSc., a  PhDr.  Š.  Leubnerovou. Přiložena odborná expertiza PhDr. N. Blažíčkové-Horové