Viktor Oliva (1861–1928)

Krásná modelka

Technika:olej na plátně

Datace:po roce 1895

Rozměry:65 x 50 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍90000

dosažená cena:‍432000

84. aukce, číslo katalogu 186

 

Výjimečný příklad volné tvorby Viktora Olivy, ve své době vyhledávaného ilustrátora označovaného dnes velmi výstižně epitetem „dekoratér všednosti“, představuje skvělý příklad malířsky uvolněné portrétní polohy nesené v  duchu secese a  inspirace soudobými zahraničními uměleckými centry v Mnichově a v Paříži. Olivova obrazotvornost byla na přelomu století mj. často zaujata mondénními slečnami, jejichž půvaby obdivoval podobně vášnivě jako  jeho  přátelé-umělci  Jan  Dědina  či  Luděk  Marold.  Představované  dílo,  zachycující poloakt usmívající se dívky pózující v  ateliéru s  novinami, lze úzce spojit právě s  Maroldem, jenž zachytil tutéž modelku v  tentýž čas, při témž sezení. Marold k  ní ovšem připojil ještě postavu Viktora Olivy, kterého nezachytil toliko jako malíře, spíše jako obdivovatele ženských krás, jimž se v  tomto konkrétním případě věnuje ve výmluvném a  hluboce zamyšleném gestu. Tímto vznikla ojedinělá dvojice obrazů, která naznačuje, jaký byl rozdíl v  přístupu obou umělců ke zvolené látce. Oliva z  tohoto srovnání vychází jako velmi zručný malíř, jenž právem mohl pracovat bok po boku právě s Maroldem,  vedoucí  osobností  tehdejší  mladé  výtvarné  generace. Vysokou hodnotu díla dále potvrzuje jeho reprodukování v  autorově monografii (Nechvátalová, M.: Viktor Oliva, dekoratér všednosti, život a  dílo umělce z  přelomu 19. a  20.  století, Město Nové Strašecí, 2016, str. 121). Při konzultacích posouzeno doc.  M.  Rakušanovou,  Ph.D., a  M.  Fiřtovou (roz. Nechvátalovou), M.A. Přiložena odborná expertiza Mgr. P. Kubíka.