Oldřich Blažíček (1887–1953)

V lese na dříví

Technika:olej na lepence

Datace:1950

Signatura:vpravo dole

Rozměry:79 x 55 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍150000

dosažená cena:‍230000

84. aukce, číslo katalogu 11

 

Obsahově jednoduchý a  nekomplikovaný, leč obrazově působivý a  malířsky špičkově vytvořený vhled do lesa na samé hranici mýtiny prezentuje dílo zralého malíře v  závěrečné fázi jeho uměleckého vývoje. Je až s  podivem, s  jakou energií a  lehkostí tento koryfej české krajinomalby první poloviny 20.  století dokázal, podobně jako  tomu  bylo  u  Maxe  Švabinského u  tvorby  figurální,  i  v  pokročilém věku nejen napnout síly k  pracím reprezentativních rozměrů a  vytvořeným s  radostnou bravurou ostříleného rutinéra, ale najít v  sobě i  dosti optimizmu k  tomu,  aby  zvolil  veskrze uspokojivou  fúzi  zelených  valérů  a  vymaloval  jimi prostou scénu z  běžného života. Výrazně výškový formát umožňující v  plné míře zachytit elevaci stromů i  vhodně zvolené rozměry postav společně vytvářejí divadelní proscénium a  přírodní kulisy, na jejichž monumentálním plátně lze odvyprávět archetypální příběh obyčejného, upřímně žitého lidského života. Sběratelskou hodnotu obrazu ještě potvrzuje jeho zařazení do  soupisu díla PhDr.  N.  Blažíčkové-Horové a  PhDr.  E.  Havlové (kat.  č.  783). Při konzultacích posouzeno Mgr. M. Dospělem, Ph.D.