Oldřich Blažíček (1887–1953)

Zahrada

Technika:olej na lepence

Datace:1939

Signatura:vlevo dole

Rozměry:32 x 38 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍40000

dosažená cena:‍210000

84. aukce, číslo katalogu 110

 

Velmi svěže a  optimisticky pojatý vhled do bujného zahradního zákoutí vykazuje v  neopakovatelném podání výtvarně zralé a  léty vycizelované kvality. Autor za pomoci charakteristického rukopisu složeného z  rychlého staccata drobných štětcových úderů prozářil paletu a  dovedl impresivní vyznění obrazu na nejzazší mez. Tradičně se zde zaměřil na vzájemnou hru zelené a  bílé, vkusně kontrastujících s  několika málo rafinovaně nasazenými plochami hřejivé žlutě a  cihlové červeně. Styčné plochy s  dílem koryfejů světového impresionismu, kupř. Alfredem Sisley či Camillem Pissarro, jsou zde více než očividné. Při konzultacích posouzeno PhDr.  N.  Blažíčkovou-Horovou a  PhDr.  E.  Havlovou, autorkami malířovy monografie a soupisu díla.