Luděk Marold (1865–1898)

Kavalír s dámou

Technika:kvaš na papíře

Datace:1895

Signatura:vpravo dole

Rozměry:26 x 21 cm

Provedení:rám, sklo

vyvolávací cena:‍80000

dosažená cena:‍280000

84. aukce, číslo katalogu 141

 

Esenciální příklad práce jednoho z  nejvýznačnějších českých Pařížanů konce 19.  století, ojedinělého pozorovatele a  obrazového komentátora tamního společenského života napříč sociálními  vrstvami,  reprezentuje  v  autorově  náročné výtvarné technice a  v  neopakovatelném malířském švihu jedno z  jeho asi nejoblíbenějších témat. Jedná se o  takřka hmatatelné, přesto nehmotné a  o  mnohém vypovídající ticho, jež při troše představivosti, kreativity a  empatie může v  pozorovateli rozehrát řadu alternativních scénářů a  příběhů předcházejících této v  pravém smyslu  fotograficky  pojaté  momentce  či  na  ni navazujících. Výjev zachycuje mladou dámu a  gentlemana,  společensky  nastrojené  právě v  okamžiku, který si lze vykládat jak jejich příchodem do společnosti, tak jejich ochodem po konci konkrétní  kulturní akce. Mužův výraz je soustředěn na ženu a  vypovídá o  jeho připravenosti poskytnout jí oporu – snad při zápasu s  neposednou  garderobou.  Tento  obraz  nejspíše vznikl jako ilustrace pro některý z  pařížských kulturních časopisů (např. La Revue Illustré či La Monde Illustré) nebo jako příprava k  ilustraci některého z  románů produkovaných tehdejšími pařížskými  vydavateli.  Při  konzultacích  posouzeno PhDr.  Š.  Leubnerovou a  P.  Štemberou. Přiložena odborná expertiza Mgr. P. Kubíka.