Max Švabinský (1873–1962)

Studie k obrazu Žlutý slunečník (Léto)

Technika:olej na plátně

Datace:1909

Signatura:vlevo dole

Rozměry:47 x 63 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍450000

dosažená cena:‍550000

84. aukce, číslo katalogu 9

 

Zcela nově objevené a  dosud neznámé autentické dílo Maxe Švabinského potvrzuje nejen důležitost, již autor tomuto námětu přikládal, ale dokazuje zároveň i  jeho náročný pracovní postup od první skici k  definitivě, který v  tomto konkrétním případě čítá kolem 15 známých studií kreslených tužkou i  malovaných olejem. Tyto práce z  větší části pořizoval v  horkých letních dnech roku 1909, a  to přímo v  plenéru v  Rajské zahradě na rozhraní Vinohrad a  Žižkova. Švabinský sám tento obraz později zařadil do „kypícího věku“, tj. doby  své  umělecké  zralosti  a  životního  elánu,  kdy  se  fialová a  modrá  Chudého kraje  proměnila v  souzvuk kadmiově žluté, modré a  zelené. Konkrétní barvy v  tomto případě jistě nebyly použity samoúčelně a  měly svou symbolickou povahu stojící  v  osobitém dialogu  s  takřka „courbetovsky“ pojatým naturalismem. Přímé tematické odkazy ke starší malířské tradici završené francouzskými realisty a  impre| 10 sionisty lze také hledat ve snaze zasadit akademicky cítěný akt do plenérového rámce, jako to známe např. u  Édouarda  Maneta. Vidíme zde zároveň jeden ze zásadních kroků, které  o  desetiletí  později  vedly  k  sérii  tisků  s  názvem  Rajská sonáta, kde reálnou komponentu lidského fyzična propojil Švabinský se složkou snových exotických rájů, s  návratem k  prvotní podobě přírody, a  to vše, aby tohoto principu dále plně využil ve slavném monumentálním, až barokně cítěném plátně  Žně  z konce 20. let. Zde, při práci na  Žlutém slunečníku,  tak  byla  nastolena  cesta,  kterou  se  Švabinský definitivně malířsky přiklonil k  pozemskému životu a  jeho plnosti stojící v  jasném protikladu k  jeho dosavadním interiérovým kompozicím. Výtvarnými i  historicko-uměleckými kvalitami, hřejivým optimismem, mistrným nezaměnitelným  rukopisem  a  nepopiratelně  čistým  dekorativním účinkem tak představované dílo jistě potěší mnohého náročného sběratele a milovníka umění. Prezentováno v  dobové Eckově adjustaci. Při konzultacích posouzeno prof.  R.  Prahlem,  CSc., a  PhDr.  Š.  Leubnerovou. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa.