Julius Mařák (1832–1899)

Odpoledne v lese

Technika:uhel na papíře

Datace:1885–1890

Signatura:vlevo dole

Rozměry:43 x 54 cm

Provedení:rám, sklo

vyvolávací cena:‍100000

dosažená cena:‍150000

84. aukce, číslo katalogu 20

 

Nezaměnitelná ukázka kresebného mistrovství Julia Mařáka, nejuznávanějšího českého krajináře druhé poloviny 19.  století a  učitele celé nové generace malířů, představuje charakteristickou polohu svého tvůrce jak po stránce tematické, tak z  hlediska rukopisného. Pro Mařáka je v  těchto studiích, kterým čas a  všeobecné uznání již vtiskly status svébytných artefaktů, charakteristická práce s  uhlem, jemuž vládl s  nedostižnou brilancí a  pomocí něhož dokázal docílit měkkých kontrastů, zasněnosti a  takřka pohádkových  kvalit. Vysoká  hodnota  takových  uhlových  kompozic tkví dále mj. v  tom, že nejpřímější a  nejrychlejší možnou cestou zprostředkovávaly odkaz plenérové zkušenosti barbizonských mistrů, k  jejichž piedestalu ještě více než půlstoletí vzhlížela celá evropská krajinomalba. Představovaná práce je volnější studií ke stejnojmennému plátnu zachycujícímu část lesního interiéru. Obraz byl vystavován a  publikován (Julius Mařák, 18321899, 56. Výtvarné Hlinecko, Hlinsko 2015, repro. 23, kat.  č.  40). Při konzultacích posouzeno prof.  R.  Prahlem,  CSc., a  Mgr.  M.  Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.