Václav Jansa (1859–1913)

Na samotě u vodáka u Písku

Technika:olej na dřevěné desce

Datace:před rokem 1900

Rozměry:37 x 57 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍60000

dosažená cena:‍130000

84. aukce, číslo katalogu 208

 

Impresivními kvalitami prodchnutá kompozice z  ateliéru Václava Jansy více než výmluvně prokazuje, jak se v  původně figurálně školeném umělci postupně neomylně projevovala duše bytostného krajináře. Jansa často maloval v  údolí Otavy, zejména kolem Písku, je autorem řady pohledů z  jižních Čech, kde zachycoval tamní rybníky, lesy a  vřesoviště. Měl při tom vždy sklon vtělit do krajin nejen její slovy nevyslovitelné krásy, ale i  silný zájem o  konkrétní historický kontext  daného  místa.  Nejinak je  tomu v  představované malbě, zobrazující samotu „U  vodáka“ nacházející se na východním okraji Písku v  přímém sousedství soustavy rybníků Beran, Tichávek, Bašta a  Trubka. Ty  byly  nejpozději  od  17.  století  spravovány  místními baštýři starajícími se o  chod rybniční soustavy a  dřevěného vodovodního potrubí sloužícího k  zásobování městských kašen, zdejšího dominikánského kláštera a  měšťanských domů. Přitažlivost díla dále zesiluje bravurní zachycení plenérového záběru i  to, že pochází z  umělcova  sběratelsky vyhledávaného  období. Prezentováno  je navíc ve špičkové původní adjustaci. Při konzultacích posouzeno Mgr.  M.  Dospělem,  Ph.D., a  prof.  J.  Zeminou. Přiložena odborná expertiza Mgr. P. Kubíka.