Adolf Chwala (1836–1900)

Ruiny hradu Haselburgu v Tyrolsku

Technika:olej na dřevěné desce

Datace:1885 - 1895

Signatura:vlevo dole

Rozměry:42 x 60 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍240000

dosažená cena:‍350000

84. aukce, číslo katalogu 88

 

Představované dílo zachycující krajinu rozkládající se pod ruinami tyrolského hradu Hasselburg je více než výmluvným dokladem vysokých kvalit pozdní tvorby Adolfa Chwaly,  dnes  stále  oceňovanějšího  česko-rakouského  malíře druhé poloviny 19.  století, jenž vzešel z  ateliéru Maximiliána  Haushofera na pražské Akademii. Větší část své tvůrčí kariéry strávil usazen ve Vídni, která mu byla výhodným východiskem pro cesty na jižní Moravu či do Dolního a  Horního  Rakouska,  které  se  mu  stalo  inspirací  i  zde. Určujícím hybatelem krajinomalby 19.  století byl po dlouhá léta romantismus, jenž v  pracích Haushoferových žáků došel aktualizace o  přístup mnohdy drobnopisně realistický a  ke konci století také impresionistický. Tentýž trend lze Svatopluk Klimeš (* 1944) Osmý blesk (Pohled z Brooklynu) sledovat i  ve zralém díle Adolfa  Chwaly, představovanou kompozici  nevyjímaje. Romantické  tendence jsou zde  přítomné ve zvoleném námětu s  ruinami hradu Hasselburgu tyčícími se majestátně na strmé skále pod živelně se stahujícími bouřkovými mračny – pocit elektrizujícího napětí je akcentován poklidnou a  ničím nerušenou činností rybáře a  žen pracujících na poli ve středním a  zadním plánu výjevu.  Realismus  se  zase  uplatňuje  v  jednotlivostech  a  nepřeberném množství precizně zpracovaných detailů zeleně, přesným vykreslením každého balvanu a  kamínku i  prací s  živým  odleskem  vodní  hladiny.  Tato  ideálně  komponovaná krajina tak působí sugestivně, autor zde zvolil vyvážené koloristní řešení a  kvalitativně se prezentuje jako tvůrce vpravdě  evropské  úrovně. Obraz je navíc prezentován ve vkusné dobové adjustaci. Při konzultacích posouzeno prof.  R.  Prahlem,  CSc., a  Mgr.  M.  Dospělem,  Ph.D.  Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.