Marie Louisa Kirschnerová (1852–1931)

Krajina z Roztok

Technika:olej na plátně

Datace:před rokem 1900

Signatura:vpravo dole

Rozměry:53 x 68 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍80000

dosažená cena:‍204000

84. aukce, číslo katalogu 216

 

Oblíbený motiv říčky lemované stromořadím a  idylicky pojatou stafáží s  nezbytnou loďkou plující po hladině představuje zralou práci  autorky,  která ve své malířské univerzálnosti zahrnovala širokou škálu námětů od zátiší přes krajinomalbu či portrét a  zabývala se dokonce i  keramikou a  sklářským uměním. Jako dcera majitele velkostatku se mohla naplno věnovat tvorbě, jejíž výrazové kořeny lze dobře sledovat až k  barbizonské škole a  vlivu Camilla  Corota se základy v  příkladu Navrátilově a  Piepenhagenově. Kirschnerová později působila i v Mnichově, Paříži  či  Berlíně,  a  její  umělecký  rozhled  tak  byl  na  vysoké úrovni. Vášeň ke sklu ji spojovala i  s  další významnou malířkou, o  pár let starší Zdenkou Braunerovou, s  níž se mohla setkat právě v  Roztokách u  Prahy, kde Braunerová často tvořila ve svém ateliéru v  Braunerově mlýně. Sběratelskou hodnotu díla potvrzuje jeho četné publikování v  odborné literatuře a  jeho bohatá výstavní historie. Při konzultacích posouzeno prof.  R.  Prahlem,  CSc., a  PhDr.  Š.  Leubnerovou.  Přiložena  odborná  expertiza  Mgr.  M.  Dospěla,  Ph.D.