Antonín Chittussi (1847–1891)

Údolí při soumraku

Technika:olej na plátně

Datace:kolem roku 1880

Signatura:vlevo dole

Rozměry:47 x 63 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍250000

dosažená cena:‍420000

84. aukce, číslo katalogu 218

 

Údolí při soumraku, suverénní a zcela osobitě podaná krajinomalba, je příkladnou ukázkou díla Antonína Chittussiho ze samého počátku jeho prvního pobytu ve Francii, kam odjel za podpory J. Zeyera a rodiny Braunerových roku 1879. Tou dobou tvořil hlavně v Paříži a v jejím okolí, např. ve Fontainebleau, a vystavoval s úspěchem na pařížském Salonu. Kompozičnímu řešení představovaného obrazu dominuje vysoký horizont s odsazeným druhým plánem se siluetou zříceniny, na nějž přímo navazuje pruh nebe určujícího osvětlení a náladu podvečerní krajiny. Celkové malířské provedení je charakteristicky sumárně pojaté ve shodě s principy dobového plenérismu. Chittussiho tradiční přední obrazový plán je doplněn o stavení drobné usedlosti, umístěné v samém středu plátna při střetu diagonál. Domům tvoří kompoziční protiváhu studniční skruž v popředí, jež pravděpodobně není jen konstrukčním ukotvením obrazové plochy, ale spíše jakýmsi neuralgickým bodem otevírajícím divákovo zorné pole a vytvářejícím hlubší symbolický smysl celému výjevu. Dílo bylo vystaveno roku 1934 na výstavě Umělecké besedy v Alšově síni (22. 9. – 17. 10. 1934, kat. č. 10). Při konzultacích posouzeno PhDr. Š. Leubnerovou a prof. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza prof. R. Prahla, CSc.