Julius Mařák (1832–1899)

Starý dub

Technika:olej na lepence

Datace:kolem roku 1893

Signatura:vlevo dole

Rozměry:38 x 31 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍120000

dosažená cena:‍340000

84. aukce, číslo katalogu 160

 

Autorsky zcela charakteristická práce zachycující lesní interiér  s  dominujícím  prastarým  stromem  monumentálního vzepětí představuje s  botanickou přesností prostý, leč pro Mařákovo zralé dílo typický námět. Lesní interiéry se mu postupně staly zásadní inspirací, neustále je s  tvůrčí fantazií obměňoval v  různých denních, ročních i  povětrnostních podmínkách – obzvláště rád využíval plného slunečního světla nebo naopak mlžných ranních závojů zmatňujících vhled do prostoru. Konkrétní výtvarníkův přínos v  těchto na první pohled průzračných a nekomplikovaných výjevech lze mimo jiné chápat v  použití zcela elementárních malířských prostředků k  propojení veskrze uměleckých pojmů obecné platnosti, kterými jsou mystika, lyrika, poezie či nálada. Představovaná kompozice je téhož druhu – je k  tomu navíc velmi pečlivě konstruována s  precizní, až naturalistickou fakturou některých detailů i  celku. Ta se projevuje kupříkladu při zachycení listoví a  kůry stromu porostlého v  nepravidelných mapách bujným mechovím. Mařák zde uplatnil  zkušenosti  vnímavého  plenéristy  a  zároveň  poskytl plnou pozornost každému centimetru čtverečnímu pomalované plochy. Jako celek tak toto dílo vytváří nesmírně příjemný divácký zážitek. Prezentováno ve vkusné dobové adjustaci. Významná zahraniční sbírka. Při konzultacích posouzeno prof.  R.  Prahlem,  CSc., a  PhDr.  N.  Blažíčkovou-Horovou. Přiložena odborná expertiza PhDr.  Š.  Leubnerové.