Charlotta Piepenhagen-Mohr (1821–1902)

Mokřiny po bouři

Technika:olej na lepence

Datace:90. léta 19. století

Signatura:vlevo dole

Rozměry:17 x 26 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍90000

dosažená cena:‍348000

84. aukce, číslo katalogu 206

 

Tato půvabně komorní práce vytvořená Charlottou Piepenhagenovou,  dcerou  a  programovou  následovnicí  romantického  malíře  Augusta  Bedřicha  Piepenhagena,  prokazuje nepopiratelný talent a  umělecký cit, který po otci zdědila. Jedná se o  citlivou a  s  něhou modelovanou liduprázdnou krajinu, jež je prodchnuta měkkým světlem a  hmatatelným  pocitem  konkrétní  přírodní  atmosféry.  Ta  je  určována vodním elementem, a  to jak v  promáčené, takřka bažinaté zemi, tak v  mracích nasáklých až na samu mez vlastní kapacity. Zvoleno zde bylo tematicky i  kompozičně relativně neobvyklé  řešení, v  rámci něhož  byly  vystřídány  jinak  častější alpské vrcholy a  horské bystřiny ryze nížinným prospektem. Přínos otcových vzorníků, ve smyslu opakování určitých konkrétních skladebných řešení, se ukázal i  zde. Rozvrhově  takřka  totožným  obrazem  považovaným  dodnes  za jeden z  autorčiných nejzdařilejších se totiž ještě za svého života prezentovala i  na výstavě v  pražském Rudolfinu. Prezentováno ve vkusné kvalitní adjustaci. Při konzultacích posouzeno  PhDr.  N.  Blažíčkovou-Horovou  a  PhDr.  Š.  Leubnerovou. Přiložena odborná expertiza Mgr. P. Kubíka.