Emil Filla (1882–1953)

Zátiší s lebkou a tulipánem

Technika:olej na plátně

Datace:1947

Signatura:dole uprostřed

Rozměry:38 x 60 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍1700000

dosažená cena:‍4200000

84. aukce, číslo katalogu 157

 

Kompaktně vystavěné Zátiší s lebkou a tulipánem reprezentuje Emila Fillu nejen jako odvážného koloristu, ale zároveň je výrazným zástupcem jeho poválečného období. Fillovo moderní pojetí expresivního realismu, nikdy zcela oproštěného od kubistické zkušenosti, je o to více přitažlivé, že se v něm střetávají nečekané motivy, v tomto případě nikoliv náhodně lebka a květina, které se souběžně objevují vedle neutrálních kompozic s ovocem či jinými potravinami.Jednotlivé prvky jsou umístěny na pozadí světle hnědých ploch, jež zasahují i do popředí, do nichž po straně proniká linie růžové barvy, akcentovaná při okrajích fialovou. Mimořádný barevný vklad je však jen doprovodným rysem jednotlivých předmětů, které jsou zdůrazněny černými liniemi. Ty zároveň představují cosi mezi obrysem a stínem, zvyšující plasticitu zobrazených objektů. Filla rovněž využívá barev, jež jsou si navzájem blízké, ale obvykle nebývají používány spolu. Přesto působí neobyčejně harmonicky a vtahují divákův zrak do nitra plátna. Hutná barevná hmota zpracovaná štětcem i špachtlí dodává prostorovost silně stylizované lebce s výrazem afrických masek, které Filla vedle dalšího dlouhodobě sbíral. Formální i obsahová úloha lebky spočívá v symbolickém významu obsahujícím hořké válečné truchlení a stíny z minulosti, jež malíř nedokázal ze dne na den zapomenout.Obraz byl vystaven na samostatné výstavě Emila Filly v Galerii Vincence Kramáře (7. 1. – 18. 2. 1968, kat. č. 33), kterou připravil Čestmír Berka, a zároveň je reprodukovaný v autorově nejobsáhlejší monografii (V. Lahoda: Emil Filla, Praha 2007, str. 577, obr. 632). Hodnotu plátna zvyšuje autorská adjustace a původ přímo z malířovy pozůstalosti. Autenticita práce byla ověřena Filla Foundation a obraz je uveden v soupisu díla, který chystal prof. V. Lahoda, CSc. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[...] Obraz je jedinečnou ukázkou nového vzmachu Fillovy tvorby, která se po jeho návratu z koncentračního tábora vydala novým, velmi originálním směrem, jenž čeká na své plné zhodnocení. [...]“ ).