Emil Filla (1882–1953)

Zátiší s mísou ovoce a sklenicí

Technika:olej na plátně

Datace:1949

Signatura:vpravo dole

Rozměry:27 x 46 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍1500000

dosažená cena:‍2280000

84. aukce, číslo katalogu 27

 

Koloristicky rozmanitý obraz představuje poválečnou tvorbu jednoho z  našich nejvýznamnějších kubistů a  jedné z  nejvýraznějších osobností české výtvarné scény první poloviny 20.  století. Výtvarně neobyčejně poutavá práce výborným způsobem sumarizuje autorův dlouhodobý zájem o  zátiší, ke kterému se opakovaně vracel, aby mohl neustále znovu přehodnocovat výtvarné postupy a  prostorové vztahy. Po válce do jeho obrazů začaly pronikat jasnější barvy a  tvar se zredukoval do ukázněnějších forem. V  té době maloval především na zámku v  Peruci, kde získal pokoje k  užívání a  kde po únoru 1948 převážně tvořil a  přebýval. Zámecký mobiliář, zejména pak vázy, sklenice a  mísy, se často objevoval v  jeho kompozicích. Na předloženém plátně Filla s  jistotou prezentuje známé předměty, avšak divákovi je předkládá z  mírného nadhledu, což mu umožňuje otevřít bohatý obsah košíku a  zároveň plynule přejít k  bočnímu pohledu, aniž by musel uplatnit pověstné kubistické zkratky. Způsob, jakým je namalována sklenice v  pravém rohu, přitom záměrně odkazuje k  starším pracím. Jednotlivé předměty jsou definovány výraznou černou linkou, která se obzvlášť po válce stala oblíbeným prvkem a  prostřednictvím které je vymezil vůči plošně pojatému žlutobílému okolí. Zátiší vyzařuje nebývalou malířskou jistotu, a  i  když pochází z  tvůrčího období teprve sběratelsky doceňovaného, je nesporným důkazem výtvarníkova talentu a tvůrčí síly. Původním majitelem díla byl pražský architekt a  sběratel Václav Velvarský, jenž ho vlastnil už v  50.  letech 20.  století. Pravost potvrzuje i  autorské značení na slepém rámu „11/49“. Práce je reprodukována v  katalogu výstavy FillaFulla (K.  Bajcurová, A.  Kusá, Bratislava 2018, str. 212). Stav obrazu odpovídá jeho stáří. Autenticita práce byla ověřena Filla Foundation a  obraz bude uveden v  soupisu díla, který chystal prof.  V.  Lahoda,  CSc. Při konzultacích posouzeno doc.  T.  Winterem,  Ph.D. a  PhDr.  R.  Michalovou,  Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr.  K.  Srpa (cit.: „[…] Hlavním rysem posuzovaného obrazu je přechod mezi senzuální stránkou věci a její vnitřní stavbou, uskutečňovaný na výrazně abstraktním pozadí. Potvrzuje vysokou výtvarnou kvalitu pozdního období Fillovy práce […]“).