Josef Šíma (1891–1971)

Větrný prostor (Lieu des vents)

Technika:olej na plátně

Datace:1962

Signatura:vpravo dole a narubu

Rozměry:80 x 115,5 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍5500000

dosažená cena:‍8640000

84. aukce, číslo katalogu 102

 

Mimořádně sugestivní obraz Josefa Šímy skvělým způsobem reprezentuje malířovo významné poválečné, sběratelsky  teprve  nedávno  oprávněně  doceněné  období.  Zásadním mezníkem se pro autora stal rok 1920, kdy natrvalo přesídlil do Paříže. Ačkoli s  domácím prostředím udržoval aktivní kontakt, zprostředkovaný skrze členství v  Devětsilu či jako externí spolupracovník Lidových novin, velmi rychle se na pařížské scéně etabloval mezi francouzskými umělci a  literáty a  o  několik let později se stal hlavním výtvarníkem skupiny Vysoká hra (Le Grand Jeu). Tento solitér, který svoji tvorbu rozvíjel nezávisle na dobových tendencích, zahájil po několikaleté odmlce počátkem 50.  let druhou etapu svojí tvorby, během níž vytvořil vrcholná díla, vyznačující se mimořádnou hloubkou a  k  dokonalosti vycizelovaným malířským přístupem. Ve své vyzrálé tvorbě  plynně  navázal  na předválečnou,  vnitřně  pevně  zakořeněnou metafyzickou  koncepci malby a  zůstal blízký i  imaginativní estetice ve filosoficky orientované poetice skupiny Vysoká hra. Obraz plný vnitřní skryté síly odráží Šímův zájem o  světlo, vědu a  nové zkoumání hmoty, jež v  jeho malbě podobně jako v  dobovém bádání ztratila svoji konzistenci a  stala se pouhou energií. Nejživější dialog však  Šíma  udržoval  se  svými  zážitky  a  vzpomínkami,  jak je patrné v  celé jeho bohaté tvorbě. Filozoficky laděné dílo s  poetickým názvem  Lieu des vents  je dokladem autorova nebývale subtilního stylu, kdy  za pomoci pouze několika barevných tónů předkládá divákovi meditativně laděné plátno s  dokonale promyšleným vnitřním životem, jenž odráží vnitřní svět umělcův. Plátno má na rubu uveden autorský název  Lieu des vents  a  pochází z  významné zahraniční sbírky. Dílo bylo v  roce 2016 vystaveno v  Sothebys, Art Contemporain (Paříž, Francie). Při konzultacích posouzeno prof.  J.  Zeminou a  PhDr.  K.  Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr.  R.  Michalové,  Ph.D.  (cit.: „[…] Posuzované dílo Větrný prostor (Lieu des vents) je originální, neobyčejně produchovnělou, výtvarně delikátní a  koloristicky  nesmírně  oku  lahodivou  prací  Josefa  Šímy, jednoho z  mála českých umělců, kteří se zapsali do dějin výtvarného umění i  v  mezinárodním kontextu. […]“).