Kamil Lhoták (1912–1990)

Tobogan

Technika:kvaš na papíře

Datace:1940

Signatura:vpravo dole

Rozměry:47 x 42 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍1200000

dosažená cena:‍1440000

84. aukce, číslo katalogu 92

 

Hravá práce Kamila Lhotáka je skvělou a  na trhu nepříliš často se objevující ukázkou předskupinové tvorby. Ještě předtím, než se Lhoták názorově sblížil se Skupinou 42 a  naplno obrátil svou pozornost ke krajinám periferie, vytvářel obrazy s  motivy balónů či rousseauovsky laděné scény z  Paříže. Byl okouzlen dobou, která nenávratně zmizela. V  jeho dílech můžeme nalézt podivuhodnou kombinaci nostalgie, tesknoty, s  odstupem času viděných příběhů, které se odehrávaly někdy dávno, v  časech jeho dětství. Již v  raných pracích lze spatřovat civilistní prvky, fascinaci běžným životem a  krásou každodennosti, jež nenávratně a  naplno pohltila celou jeho práci. V  díle silně rezonuje také autorova fascinace světem zábavy, roztodivnými  tvarovými i  barevnými  variacemi cirkusových  šapitó a  lunaparků. Líbivá malba, ve které jsou patrné ozvuky devětsilské poetiky, zavádí diváka do radostného veselí, výjimečné  vzrušující  atmosféry,  přicházející  s  příjezdem cirkusu. Nostalgickému výjevu dominuje vysoký tobogán umístěný na pláži, jenž láká odvážlivce a  fascinuje skupinu přihlížejících  diváků. Atraktivitu díla zvyšuje jeho reprodukování v  recentní monografické literatuře (L.  Šteffek, Kamil Lhoták: obrazy, Praha, 2017, str.  37). Obraz je uveden v  umělcově soupisu díla pod stejnojmenným názvem a  číslem 146/21. Při konzultacích posouzeno prof.  J.  Zeminou a  PhDr.  K.  Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr.  R.  Michalové,  Ph.D.  (cit.:  „[…] Lhotákův charakteristický humor, opora jeho příštích ilustrací, se tu spojuje s  primitivizujícím štětcovým přednesem, který akcentuje působivé narativní napětí a  citový naivismus celkového výtvarného výrazu, jenž i  v  dalších letech zůstane typickým rysem jeho tvorby. […]“)