Kamil Lhoták (1912–1990)

Meteorit

Technika:olej na skle

Datace:1943

Signatura:vlevo dole

Rozměry:16 x 18 cm

Provedení:rám, sklo

vyvolávací cena:‍300000

dosažená cena:‍600000

84. aukce, číslo katalogu 8

 

Drobné, ale pro Kamila Lhotáka příznačné dílo je unikátní  ukázkou  poetiky  Skupiny  42,  jíž  byl  autor  členem. Prostředí periferie plné artefaktů lidského života, opuštěných a  ponechaných svému osudu, ho vždy přitahovalo. V  počátku 40.  let se také výrazně zjemnil jeho malířský rukopis.  S  láskyplnou  pečlivostí  zachycoval  poezii  všednosti  v  její  neopakovatelné křehkosti  a  nostalgii.  V  obraze Meteorit  nám  Lhoták  dává  přes  jakýsi  násep,  jemuž  dominuje  měsíční  kámen,  nahlédnout  do  kraje  plného  zapomenutých pouťových atrakcí, vraků houpaček, starých stožárů a  větrníků, nad nimiž se vznáší balón. Ten se v  tiché atmosféře celé scény stává neopomenutelným symbolem Lhotákovy lásky k  technice všeho druhu, jež si zejména ve 40.  letech našla místo na každém z  jeho obrazů. Vzácnost celé práce podtrhuje materiál skla, které autor použil jako podkladovou desku a  které se v  jeho díle objevuje jen ve dvou případech. Práce je uvedena v  umělcově soupisu díla pod stejnojmenným názvem a  číslem soupisu 530/98. Při konzultacích posouzeno  prof.  J.  Zeminou  a  PhDr.  K.  Srpem.  Přiložena odborná  expertiza  PhDr.  R.  Michalové,  Ph.D.  (cit.:  „[…] V  posuzovaném  díle poetizuje  Lhoták  moderní,  civilizací měněný svět. Vnímá krajinu ve smyslu ‚natura naturata‘, jako přírodu vytvořenou a  neustále dotvářenou. Obrazně tu  demonstruje  svá  slova,  že  krajina  ho  vždy  výtvarně  přitahovala  jen  v  té  podobě,  v  níž  se  spojuje  se  zásahem  člověka, s  civilizací a  jejími technickými projevy. […]“).