Kamil Lhoták (1912–1990)

Meteorologická stanice

Technika:olej na lepence

Datace:1943

Signatura:vpravo dole

Rozměry:12 x 11 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍300000

dosažená cena:‍720000

84. aukce, číslo katalogu 123

 

Špičková, sběratelsky vzácná ukázka spadá do autorova nejvyhledávanějšího a  nejvíce ceněného období první poloviny 40.  let. Právě tehdy byla na vrcholu i  aktivita Skupiny 42, která zaujímala v  českém výtvarném umění dominantní postavení a  jejímž zakládajícím členem Lhoták byl. Působivá práce s  názvem  Meteorologická stanice  je  unikátní  svou snovou atmosférou. Malíř totiž na zcela komorním formátu rezignoval na vykreslování prostoru a  pozadí a  základ celé scény mistrovsky vytvořil lehkým barevným přechodem od zelené k  modré. Scéna je založena na drobnopisném vykreslení staré dřevěné meteorologické stanice, kolem níž zůstaly zapomenuty všelijaké relikty měření. Život, který ve Lhotákových obrazech mnohdy chybí, symbolizuje dvojice drobných postav, jež si mezi dřevěnou ohradou a  budovou stanice pouští létacího draka ve tvaru jakési vzducholodě. Autor tak zcela v  duchu skupinové tvorby povyšuje městskou krajinu do poetické, okouzlující podoby.  Drobným formátem i  precizním rukopisem  navazuje na historické kabinetní obrázky, jež nás – stejně jako tento jeho – naplňují pocitem tajemna, napětí a okouzlení. Práce je uvedena v  umělcově soupisu díla pod stejnojmenným  názvem  a  číslem  soupisu  522/19.  Při  konzultacích posouzeno  prof.  J.  Zeminou  a  PhDr.  K.  Srpem.  Přiložena odborná  expertiza  PhDr.  R.  Michalové,  Ph.D.  (cit.:  „[…] Autor zde ztvárnil velmi invenčně bohatou scenérii, jež je jakýmsi indexem civilizačních znaků, precizně vykreslených na lapidárně pojatém zeleno-hnědém terénu. Nejrůznější technicistní předměty z  autorova typického motivického repertoáru vytvářejí nesmírně sugestivní vizi umělé krajiny, do níž zasáhl člověk, zastřešenou klidnou, výrazně blankytnou  oblohou.  […]“).