Kamil Lhoták (1912–1990)

Potrubí v lese

Technika:lakovaná tempera na lepence

Datace:1967

Signatura:vlevo dole

Rozměry:23 x 35 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍150000

dosažená cena:‍384000

84. aukce, číslo katalogu 182

 

Drobná, avšak velmi charakteristická ukázka Lhotákova malířského mistrovství pochází z  vyzrálé etapy jeho tvorby. Snový, moderně pojatý výjev zasazený do lesního interiéru s  oblíbeným, opakovaně variovaným motivem potrubí odkazuje k  celoživotnímu okouzlení opomíjenou krajinnou periferií, opuštěnými kouty měst i  samot, na kterých je však vždy zanechán lidský otisk. Dílo  Potrubí v  lese  výborným  způsobem reprezentuje autorovo vyzrálé tvůrčí období, kdy výrazové prostředky, ale i  barevnou paletu redukoval  na  minimum  a  zaměřil  se  na  hloubku vyznění  svých  obrazůPravost díla byla posouzena Národní galerií. Obraz je uveden v  umělcově soupisu díla pod názvem  Potrubí v  lese  a  číslem 1359/22. Dílo bylo prezentováno v  březnu 1968 na výstavě Kamil Lhoták, Malé obrazy 1964–1968 v  Galerii na Karlově náměstí. Při konzultacích posouzeno prof.  J.  Zeminou a  PhDr.  J.  Machalickým. Přiložena odborná expertiza PhDr.  R.  Michalové,  Ph.D.  (cit.:  „[…] Posuzovaný obraz Potrubí  v  lese skvěle reprezentuje Lhotákovo novátorské pojetí  krajinářství. […] Je pro mě  vzrušující právě  to napětí, které  vzniká  mezi původností země a  tím lidským dotekem, zvášt dotekem  člověka – technika. Je to vždycky nějaká  deformace, která  vytváří  novou krásu a  malebnost. […]“).