Kamil Lhoták (1912–1990)

Dobrodružství (Noční let)

Technika:olej na xylolitu

Datace:1971

Signatura:vlevo dole

Rozměry:17 x 34 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍150000

dosažená cena:‍336000

84. aukce, číslo katalogu 205

 

Práce Kamila Lhotáka je skvělou ukázkou spojení jeho vyzrálé tvorby, ve které se snoubí nové cesty metafyzického pojetí krajiny s  milovaným prostředím letišť a  estetiky vzdušných  strojů. Takřka  po  celý  život  se  autor  věnoval svému životnímu tématu, jež spatřoval v  úzkém sepětí krajiny, člověka a  techniky, v  hledání poezie a  krásy ve věcech každodenních. Jeho tvorba se však koncem 60.  let začala proměňovat směrem k  minimalizaci prostředků, zploštění zobrazovaného prostoru a  k  využívání kontrastní barevnosti. Poetické, až nostalgicky rezonující nokturno je v  Lhotákově tvorbě velmi ojedinělým projevem,  jenž mistrně zachycuje vzdušnou, avšak velice poklidnou atmosféru umělcova  oblíbeného  a  opakovaně  variovaného  prostředí letiště. Dominantním prvkem, v  malířově pozdní tvorbě nově se objevujícím, je motiv orla, který je přítomen jako symbol svobody, možnosti volného vzlétnutí a  letu kamkoli bez omezení hranic. Právě potemnělost celé noční scény až na samou hranici monochromní barevnosti dovolila Lhotákovi plnohodnotně využít  kontrastu dravce se zbytkem obrazu a záměrně znesnadnit jeho čitelnost. Olej je uveden v  autorově soupisu díla pod stejnojmenným názvem a  číslem soupisu 1550/13. Při konzultacích posouzeno prof.  J.  Zeminou a  PhDr.  J.  Machalickým. Přiložena odborná  expertiza  PhDr.  R.  Michalové,  Ph.D.  (cit.:  „[…]  Posuzovaný obraz  Dobrodružství (Noční  let) představuje  krásnou komorní veskrze typickou ukázku Lhotákova nového vidění krajiny v  duchu magického realismu, přístupu, který se v  jeho  tvorbě prosazoval od 60.  let  a  který později označil František Dvořák za zcela nové pojetí zdánlivě vyčerpaného tématu krajinářství. […]“).