Pavla Mautnerová (1919–2001)

Bez názvu

Technika:komb. tech. (olej, asfalt) na plátně

Datace:1962

Rozměry:50 x 38 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍50000

dosažená cena:‍168000

84. aukce, číslo katalogu 44

 

Výjimečná ukázka abstraktní tvorby Pavly Mautnerové, jedné z  nejzajímavějších umělkyň z  okruhu českého informelu, reflektuje její vztah k  strukturálnímu umění a  barevnému i  hmotovému působení  malby.  Přestože  její  práce  zůstává  poněkud  zastíněna  výraznější osobností jejího muže, Roberta Piesena, její vlastní umělecký přístup k  zpracovávaným tématům byl velice originální. Oba našli útočiště v  izraelské umělecké kolonii Ein Hod, kde žili v  malém kamenném domku, který jim sloužil zároveň jako ateliér. Práce je postavena na tlumené barevnosti, jež svým častým využíváním temně červené,  hnědé či zlaté  odkazuje k  autorčinu  zájmu  o  orient a  blízkovýchodní umění. Využití asfaltu umožnilo umělkyni dosahovat větší plasticity malby než samotná technika oleje. Vizuálně jsou tak její díla blízká asamblážím či tiskovým deskám, které pro své aktivní grafiky používal například Vladimír Boudník. Obraz je dokladem jejího osobitého výtvarného projevu stejně jako meditativního charakteru celého jejího díla.  Při konzultacích posouzeno prof.  J.  Zeminou a PhDr. M. Nešlehovou.