Pavla Mautnerová (1919–2001)

Svaté místo

Technika:komb. tech. (olej, asfalt) na překližce

Datace:1967

Signatura:na rubu

Rozměry:50 x 34 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍60000

dosažená cena:‍120000

84. aukce, číslo katalogu 189

 

Unikátní ukázka práce jedné z  našich nejzajímavějších umělkyň druhé poloviny 20.  století reflektuje její vztah k  strukturálnímu umění a  duchovní tematice, jež se staly  pro  její  práci  zásadní.  Přestože  v  rámci  českého  informelu zůstává Mautnerová spíše ve stínu svého muže Roberta Piesena, její vlastní umělecký přístup k  zpracovávaným tématům byl velice originální. V  roce 1965 odjela spolu s  Piesenem do Curychu a  do Československa se už nevrátili. Útočiště nakonec našli v  izraelské umělecké kolonii Ein Hod, kde žili v  malém kamenném domku, který jim sloužil zároveň jako ateliér. Právě zde vznikl i  obraz  Svaté místo, jež se enigmatickým vyzněním řadí mezi kvalitní ukázky strukturální malby 60.  let. Mautnerová při  práci používala  asfalt,  čímž  dosahovala  větší  plasticity  malby,  než  by  jí  dovolila  samotná technika oleje. Obraz odráží autorčin osobitý abstraktní projev stejně jako meditativní charakter celého jejího díla v  kombinaci s  jejím zájmem o  orient. Stává se tak jednou z  nejčistších ukázek informelních tendencí tehdejší evropské scény. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. M. Nešlehovou.