Pravoslav Kotík (1889–1970)

Dvojice

Technika:olej na lepence

Datace:1956

Signatura:vlevo dole

Rozměry:50 x 38 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍50000

dosažená cena:‍132000

84. aukce, číslo katalogu 203

 

Atraktivní plátno představuje vyzrálou polohu Kotíkovy práce, ve které autor postupnou redukcí forem dospěl ke koloristicky odvážným abstrahujícím  kompozicím zachovávajícím si  však vztah  k  oblíbené figuře  úzce spjaté s  jeho celoživotním dílem. V  rozmanité mozaice geometrických ploch a  svébytně propletených linií rozeznáváme dvě procházející se postavy, snad milence či jen náhodné známé, v  jejichž pohybujících se tělech spatřoval Kotík poetiku všedního dne a  krásu obyčejných okamžiků. Při konzultacích posouzeno prof.  J.  Zeminou a  Ing. arch. M.  Kotíkem, autorovým vnukem. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.