František Kupka (1871–1957)

Lesní interiér

Technika:kvaš na lepence

Datace:kolem roku 1907

Signatura:vlevo, vpravo dole

Rozměry:30 x 26 cm

Provedení:rám, sklo

vyvolávací cena:‍600000

dosažená cena:‍950000

84. aukce, číslo katalogu 35

 

Výjimečná, na trhu raritně se objevující práce je kvalitní  ukázkou  umělcova  zájmu  o  záznam  reality,  který  byl navzdory jeho pozdějšímu směřování velmi silný. Dílo spadá do Kupkova oceňovaného pařížského období. Do Paříže  odcestoval  díky  stipendiu, jež  získal  roku  1895  na vídeňské Akademii. Brzo se v  tamním prostředí aklimatizoval a  začal být veřejností respektován pro svůj nebývalý malířský talent i  novátorský přístup. Tato komorní práce nás  zavádí  do  tajemného  prostředí  lesa.  Tomuto  motivu se Kupka věnoval, podobně jako mnoho jeho středoevropských souputníků, velmi rád a  opakovaně prozkoumával hranice, jež mu lesní interiér se všemi svými specifiky nabízel.  Vzrostlé,  štíhlé  kmeny  stromů,  skrz  které  pronikají světelné paprsky vybízejí k  perspektivním zkratkám stejně  jako k  podrobným záznamům keřů a  lesních  rostlin. Tento moderně pojatý kvaš lze považovat za jednu z  přípravných studií k  obrazu  V  Bouloňském lese, který Kupka namaloval v  roce 1907. Za zajímavost můžeme považovat dvojí  signování.  Autor  nejprve  kvaš  označil  vlevo  dole  bezprostředně po jeho dokončení a  pak jej signoval vpravo dole svojí zavedenou červenou signaturou, kterou později převedl do podoby razítka. Práce pochází z  významné zahraniční sbírky a  bude zařazena do chystané monografie doc. M. Theinhardt, CSc., a P. Brullé. Při konzultacích posouzeno P.  Brullém a  PhDr.  E.  Havlovou, kurátorkou a  autorkou výstavního katalogu František Kupka –  legionář a  vlastenec (Muzeum Kampa,  6. 10. 2018 – 27.  1. 2019). Přiložena odborná expertiza PhDr.  K.  Srpa (cit.: „[…] Zájem Františka Kupky o  realitu byl velmi silný. Lesními interiéry se zabýval několikrát, ostatně patřily k  velmi přitažlivým motivům  středoevropské  malby,  které  dovedly  některé malíře před práh abstraktního umění. […]“).