Bedřich Havránek (1821–1899)

U tůně

Technika:olej na plátně

Datace:1875

Signatura:vpravo dole

Rozměry:70 x 88 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍1900000

dosažená cena:‍3240000

84. aukce, číslo katalogu 122

 

Havránkova přitažlivá kompozice s  lesním zákoutím a  romanticky  chátrající  chaloupkou  sousedící  přímo  s  malým jezírkem představuje zcela ojedinělou možnost setkat se na aukčním trhu s  dílem tvořícím samou esenci a  učebnicový příklad autorova vrcholného uměleckého projevu. Havránek byl žákem Antonína Mánesa, Christiana Rubena a  Maximiliana  Haushofera. To jeho výtvarný projev formovalo natolik, že po celý život zůstal věrný realistickému přístupu k  malbě, který dobová kritika ocenila především s  přihlédnutím k  jeho vytříbenému smyslu pro detail, minucióznímu zpracování konkrétních  povrchů či  tvarů a  věrnému zachycení barevné tonality. Tento přístup především u  jeho vrcholných a  pozdních prací vytváří divácky přitažlivý moment, kdy jeho díla působí jakoby malovaná pod lupou, zkrátka tvůrci  „neujde jediný stonek trávy, ani jediný  list,  žádné  vlákno“. Vzhledem k  dataci plátna, jeho námětu i  názvu by snad bylo možné uvažovat o  jeho ztotožnění s  obrazem  Na rybníce, který Havránek vystavil téhož roku v  pražském salonu Mikuláše Lehmana a  o  němž na  konci  roku  1875  podal  zprávu  i  český  obrázkový  časopis Světozor, jenž ho charakterizoval nejen vysoce poeticky,  ale  i  věcně  velmi  výstižně,  když  napsal:  „…V  temnu lesním  mezi vysokými stromy leží rybník rákosím, řasami a  sirolistými  vodními  rostlinami  vroubený,  za  nímž  napolo zbořená chaloupka v  huštině lesní podřimuje…“ Tato mimořádně krásná, romantická scéna jistě zasluhuje zvýšenou pozornost sběratelů nejen v  kontextu díla Bedřicha Havránka, ale i  celé Haushoferovy školy. Autenticitu, jedinečnou sběratelskou přitažlivost i  nezpochybnitelnou galerijní hodnotu díla dále potvrzuje jeho dlouhodobé zapůjčení do sbírek Národní galerie v  Praze (2000–2019), jeho vystavení ve stálé expozici ve Veletržním paláci a  publikování v  průvodci této expozice, stejně jako reprodukování v  monografické literatuře o  autorovi (Blažíčková-Horová, N.: Bedřich Havránek, Praha 1994, 71, č.  37,  pod  názvem  Chalupa  v  lese  u  potoka).  Prezentováno ve vkusné dobové adjustaci. Při konzultacích posouzeno prof.  R.  Prahlem,  CSc., a  PhDr.  Š.  Leubnerovou. Přiložena odborná  expertiza  PhDr.  N.  Blažíčkové-Horové.