Alfréd Justitz (1879-1934)

Zátiší s bažanty a zajícem

Technika:olej na plátně

Datace:1917

Signatura:vlevo dole

Rozměry:50 x 40 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍100000

dosažená cena:‍180000

84. aukce, číslo katalogu 23

 

Malířsky vysoce kultivovaná práce svědčí o tvůrčím talentu významného představitele zakladatelské generace českého moderního malířství, který od počátku hledal pro svůj výtvarný vývoj odlišnou cestu. Justitz instinktivně nikdy nepodlehl žádnému z progresivních uměleckých proudů té doby, třebaže jeho styl utvářely především impulsy kubismu a neoklasicismu, s nimiž se konfrontoval během svého pařížského pobytu. Zátiší s bažanty a zajícem ovšem vychází z autorovy dřívější tvůrčí etapy, ve které vytvářel staromistrovsky cítěná díla, neboť byl odchovancem žánrového ateliéru u Maxmiliána Pirnera. V návratu k akademismu ho rovněž mohl inspirovat těžký život manuálně pracujících lidí na venkově, protože svoji tvorbu, částečně přerušenou válkou, opět zahájil několika málo obrazy v roce 1917 na hospodářství svého bratra v Nové Cerekvi u Pelhřimova. Justitz naturalistickou scénu ulovené zvěře zahalil do zemitých tónů, doplněných několika výraznějšími barevnými akcenty. Dynamický štětcový rukopis je natolik přesvědčivý a suverénní, že bezesporu předznamenal cestu malířova dalšího tvůrčího vývoje.Hodnotu této kompozičně a koloristicky bravurně vyvážené práce umocňuje skutečnost, že byla prezentována na autorových retrospektivních výstavách: Alfred Justitz (1879–1934), Moravská galerie v Brně, Dům umění města Brna, 14. 12. 1982 – 23. 1. 1983, kat. č. 18 Alfred Justitz: Život a dílo, Galerie výtvarného umění v Chebu, 19. 7. – 30. 8. 1996, kat. č. 21 Alfred Justitz: Život a dílo, Oblastní galerie Liberec, 19. 9. – 17. 11. 1996, kat. č. 21 a dále je uvedena v seznamu vystavených děl v katalogu výstavy Alfred Justitz: Život a dílo, M. Dohnalová (ed.), Galerie výtvarného umění v Chebu, 1996. Hodnotu obrazu zvyšuje původ z majetku blízkých přátel Justitze a jeho zařazení v připravované monografii M. Dohnalové. Při konzultacích posouzeno PhDr. K. Srpem a prof. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D. (cit.: „[...] Zátiší s bažanty a zajícem je velmi hodnotným dílem, neboť představuje jeden z prvních dokladů autorova zájmu o žánr, který se zejména na konci 20. a začátku 30. let stane hlavním motivem jeho práce. Jedná se o mimořádně zdařilou malbu provedenou volným, nepopisným rukopisem, který do klasického tématu vnáší neobyčejnou svěžest. [...]“).