Václav Špála (1885–1946)

O žních

Technika:olej na plátně

Datace:1928

Signatura:vpravo dole

Rozměry:74 x 102 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍1500000

dosažená cena:‍2400000

84. aukce, číslo katalogu 17

 

Výjimečně dynamická práce je vynikající ukázkou Špálova pojetí  moderní  krajinomalby.  Tento  sběratelsky  velice  oceňovaný a  vyhledávaný autor několikrát za rok pravidelně vyjížděl na venkov a  opakovaně se vracel do různých koutů Čech i  Moravy místní flóra mu poskytovala základ k  jeho zátiším, krajiny zase výzvu k  plenérovému zachycení atmosféry daného prostředí. V  roce 1928 strávil Špála léto v  Orlických horách na hradě Potštejn a  v  okolí Vamberka. Z  těchto měsíců pochází i  obraz  O  žních. Autor v  něm odvážnými redukovanými tvary v  duchu pokrokového malířství zachytil magickou atmosféru letních měsíců, aniž by  porušil  zažité  principy  budování kompozice.  Zásadním se však v  tomto díle stává napětí mezi zlatavostí dozrávajících obilných polí a  měkkou červánkovou oblohou. Plátno tak dosahuje mimořádné působivosti a  potvrzuje Špálův malířský um, stejně jako jeho talent vložit do každého námětu a kompozice sobě vlastní sílu a hloubku. Obraz je uveden v autorově soupisu díla pod označením 385 1928  O žních  za  Vamberkem  a  přípis  v  soupise  napovídá,  že byl původně získán Hradeckou spořitelnou a  následně byl až doposud součástí významné hradecké sbírky. Plátno bude  zařazeno  do  chystané  monografie  PhDr.  K.  Srpa.  Při konzultacích posouzeno prof.  J.  Zeminou a  PhDr.  R.  Michalovou,  Ph.D.  Přiložena odborná expertiza PhDr.  K.  Srpa (cit.:  „[…]  Obraz jasně  ukazuje,  jakým  způsobem  na  autora působila volba prostředí, ve kterém právě maloval, jak jej dokázal přesně vystihnout, včetně momentální světelné atmosféry. Řada temných stromů v  popředí, stojících na svahu, se odráží od prosvětleného okolí, vyjádřeného širokými, rozvolněnými  plochami polí, s  mírně naznačeným,  klesajícím kopcem, uzavírajícím obzor. […]“) a  znalecký posudek PhDr. M. Kodla.