Václav Špála (1885–1946)

Kytice ve džbánku

Technika:olej na plátně

Datace:1938

Signatura:vpravo dole

Rozměry:92 x 60 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍1000000

dosažená cena:‍1400000

84. aukce, číslo katalogu 97

 

Kvalitní ukázka Špálova královského tématu, kterým se mu vedle ovocných zátiší  a  krajinných  výjevů  staly  právě  kytice,  je  dokladem  autorova  nevyčerpatelného umu při hledání stále nových, originálních přístupů a  variací. V  charakteristickém pastózním rukopisu vyvedený výjev spadá do pozdního období konce 30.  let, v  němž se umělcův vztah k  pozadí a  popředí kompozice proměňoval. Špála už od počátku druhého desetiletí 20.  století vytrvale rozpracovával možnosti užití barevnosti, která se pro jeho dílo stala signifikantní, totiž studené modři a  teplé červené. Tuto ustálenou barevnost obohacenou o  tóny žluti použil i  v  zachycení bohaté kytice narcisů, kopretin, kosatců a  tulipánů vyzařující radost a  plnost života. Vázu umístil důmyslně na samý okraj spodního rámu plátna, jako by mohla z  obrazu doslova vypadnout. Pozadím se mu stal krajinný výsek s  řekou, u  kterého není patrné, zda se  jedná  o  skutečnou  krajinu,  nebo  pouze o  další z  jeho obrazů, umístěný za květinou, tedy prvek, který rád opakovaně používal. Zátiší s  květinami jako věrné a  vznešené téma napříč historií umění se v  tomto podání stává momentem každodenní radosti. Atraktivitu díla jistě podtrhne i  fakt, že prvním majitelem obrazu byl Jan Hofman, autor  významné knihy Staré umění na Slovensku. V  rodině  současné  majitelky je dílo více než 30 let. Původní autorův rám. Obraz je uveden ve Špálově soupisu díla pod označením  1108 (25A) Kytice ve džbánku, modré, červené tulipány, narcisy, žluté kopretiny a  fialové kosatce, nahoře více mraků, dr.  Hofman. Dílo bude zařazeno do chystané monografie PhDr.  K.  Srpa. Při konzultacích posouzeno prof.  J.  Zeminou a  PhDr.  J.  Machalickým. Přiložena odborná expertiza PhDr.  K.  Srpa (cit.:  „[…] Máme před sebou vrcholné, velmi výtvarně promyšlené dílo, jehož smyslová stránka je plná  jednotlivostí,  které  dokázal  Špála  velmi přesvědčivě podchytit […]“) a  znalecký posudek PhDr. M. Kodla