Jiří Mrázek (1920 - 2008)

Abstrakce

Technika:olej na plátně

Datace:1960

Signatura:na rubu

Rozměry:50 x 61 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍80000

dosažená cena:‍156000

84. aukce, číslo katalogu 53

 

Pozoruhodné abstraktní pláno je ukázkou  tvorby  dosud  poněkud  nedoceněného umělce Jiřího Mrázka. Nedlouho po jeho nástupu na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v  Praze, kde se mimo jiné seznámil se svou ženou Daisy Mrázkovou, byly školy uzavřeny a  studium se mu podařilo dokončit až po válce. Na školní půdě se ovšem brzy utvořila skupina přátel, mezi něž patřila i  Adriena Šimotová, Jiří John, Václav Boštík nebo Stanislav Kolíbal, kteří počátkem 60.  let založil skupinu UB12 a  s  nimiž autora po celý život pojilo přátelství lidské i  umělecké. Jeho výtvarný jazyk byl závislý na hledání nových forem moderního umění. Postupně se dopracoval k  abstrakci, jež je založená na reflexi jeho lyrického cítění přírody, a  skrze stále výraznější barevnost zachycoval momenty proměn světla, lesků a  tvarů v  ní. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. K. Srpem.