Karel Langer (1878–1947)

Kežmarok

Technika:olej na lepence

Datace:kolem roku 1920

Signatura:vlevo dole

Rozměry:51 x 70 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍40000

dosažená cena:‍40000

84. aukce, číslo katalogu 54

 

S velkou chutí a  plenérovou odlehčeností malované plátno zachycující slovenské město Kežmarok je dílem významného frekventanta krajinářského ateliéru Julia  Mařáka a  Beneše  Knüpfera na pražské Akademii. Výjimečné je hned z  několika důvodů. Města či městské prospekty se u  Langera sice občas objevují, ovšem  v  rámci  celkového  portfolia  tohoto  bytostného  krajináře  se jedná  spíše  o  vzácnou  výjimku,  jíž  přidává  na  ojedinělosti  ještě f igurální komponenta složená z  postav odpočívající poutnické rodiny a  lokace mimo českou kotlinu. Z  úpatí Vysokých Tater je zde zachyceno takřka celé město se zásadními dominantami Nového evangelického kostela od slavného architekta Theofila Hansena, jedné z  věží kežmarského hradu či nezaměnitelných obrysů pozdně gotické baziliky Povýšení svatého Kříže. Prezentováno ve vkusné dobové adjustaci. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D.