Svatopluk Klimeš (1944)

Osmý blesk (Pohled z Brooklynu)

Technika:fotografie interpretovaná ohněm

Datace:1999

Signatura:vpravo dole

Rozměry:30 x 40 x 10 cm

vyvolávací cena:‍30000

dosažená cena:‍32000

84. aukce, číslo katalogu 89

 

Vynikající a  vizuálně velice silná práce pozoruhodného umělce Svatopluka Klimeše, jenž se před rokem 1989 zúčastnil mnoha zásadních výstavních projektů neoficiální umělecké scény, ukazuje jednu z  dalších poloh  jeho tvorby.  Signifikantním je pro něj  oheň, kterým nechává kreslit, opalovat, propalovat a  dotvářet své práce. Spektrum výtvarných technik a  postupů, jež ve své práci využívá, je široké. Tentokrát však před sebou máme fotografii, kterou pořídil během svého pobytu v  New Yorku a  která svým námětem předběhla historii a  tragédii útoku na newyorská dvojčata. Jedná se o  jednu z  variant z  cyklu Pohled  na  Brooklyn.  Klimeš  svými  propalovanými  vstupy  a  instalací práce ve spodně podsvíceném lightboxu přetváří panorama městských střech a  domů v  poetický okamžik s  téměř pohádkovým nádechem. Získáno přímo z  autorova ateliéru. Varianta práce byla prezentována na výstavě Česká fotografie 20.  století (Galerie hlavního města Prahy, 2005, oddíl 17) či v  Hradci Králové na výstavě Světla měst a  noční chodci (Galerie moderního umění, 2008). Při konzultacích posouzeno PhDr. K. Srpem a PhDr. J. Machalickým.