Magdalena Jetelová (1946)

Okno – hadry

Technika:dřevěný reliéf s nanesenou fotoemulzí

Datace:1978

Rozměry:115 x 86 x 9 cm

vyvolávací cena:‍400000

dosažená cena:‍720000

84. aukce, číslo katalogu 98

 

Unikátní  dřevěný  reliéf  je  sběratelsky  velice  vzácnou ukázkou rané tvorby světově uznávané české umělkyně Magdaleny Jetelové. Ta se po ukončení studií na pražské Akademii účastí na několika výstavách jasně vymezila vůči oficiální scéně. Její práce měly od počátku blízko ke krajině a  landartu, jenž se pro ni zejména po emigraci do  Německa v  roce 1985 stal signifikantním.  Patrné je to i  v  raných dřevěných objektech oken, která vznikala na konci 70.  let a  kterých vytvořila pouze pět variant. Tyto práce jsou v  kontextu tehdejšího umění skutečně mimořádné, přesná geometrická forma a  duchovní význam naděje  a  touhy  po svobodě vytvořily  z  motivu  okna  dobově specifický  fenomén. Předkládaný reliéf  Okno – hadry  je ohromujícím raným dokladem originality a  kreativity Jetelové, jež v  něm nechala prolnout dvě roviny  pohledu, dva  světy  – vnější  a  vnitřní. Kvalitu práce podtrhuje mimo jiné i  výjimečná spolupráce s  vynikajícím  fotografem  Janem  Reichem,  jehož  fotografie starých  Holešovic je  na dřevěný objekt prosvícena.  Reich patřil mezi nejpozoruhodnější české fotografy své doby a  dřevěný reliéf tak nabývá dalšího, sběratelsky velice atraktivního rozměru. Mezioborová spolupráce, ke které v  tomto díle dochází, je ojedinělá nejen v  našem prostředí a  prozrazuje Jetelové zájem o  město, krajinu a  fotografii. Díky  plasticky  modelované  zácloně  patří toto  dílo  k  nejepičtějším z  cyklu a  pro umělecký trh představuje v  rámci autorčiny rané tvorby velmi exkluzívní nabídku. Dílo bylo prezentováno v  roce 1983 na výstavě Motiv okna v  díle deseti současných českých výtvarných umělců (Galerie umění Karlovy Vary, kurátorka H.  Rousová), v  jejímž katalogu je publikováno pod č. 7. 30 % z  dosažené ceny na kladívku bude věnováno ve prospěch Centra Paraple.  Při konzultacích posouzeno PhDr.  H.  Rousovou a  PhDr.  J.  Machalickým. K  dílu je přiložen autorský certifikát autenticity.